Wednesday, August 10, 2016

Pertandingan Digital Storytelling Animatian Peringkat Negeri Selangor


Program pertandingan Digital Storytelling Animation akan diadakan di peringkat Negeri Selangor. Tujuan program ini termasuk memberi pendedahan dan dorongan ke arah peningkatan kecenderungan dalam industri digital animasi berlandaskan kurikulum pendidikan Malaysia.  Terhad kepada satu (1) penyertaan sahaja mewakili setiap sekolah . Setiap sekolah diwakili oleh 4 individu sahaja iatiu 1 orang guru dan 3 orang murid. Tema produksi adalah 'Nilai-Nilai Murni dalam Peribahasa/Values in Proverbs'. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Ogos 2016.

0 comments:

Post a Comment